Het samenstellen en controlleren van diverse financiële overzichten en stuurgegevens

Opstellen van tussentijdse rapportages (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een financiering bij

de bank).

Opstellen en controleren van de jaarrekening.

Verzorgen van het jaarverslag inclusief de ontwikkeling binnen uw organisatie, de balans, de

winst- en verliesrekening en de toelichting hierop.

Diverse controle werkzaamheden.

Verzorgen van een markt- en kostenanalyse.

Verzorgen van liquiditeitsprognoses.

Forecasting (met gebruik van corporate planner).

Planning en Control

Opstellen van managementsinformatie.

Bedrijfsvergelijkingen (Clientonline).

.

Daltonstraat 168

1223 RS  Hilversum

Telf: +31 6 22225288

Web Template created with Artisteer by Fred van Waard.