Het e-mailadres op deze pagina is beschermt tegen Spam. De speurmachines zoeken namelijk alle sites af en zoeken naar "mailto" met een e-mailadres erachter. Vandaar dat u op deze pagina terecht komt. Als u ons wilt e-mailen dient u

op onderstaande link "informatie van ons wenst" te klikken.

Wij hebben de volgende Javascript gebruikt welke ons e-mailadres verbergt voor Spiders.


<script language=javascript>

<!--
var contact="
informatie van ons wenst
"

var email="
info"

var emailHost="omnifinance.nl
"

document.write("<a href=" + "mail" + "to" + email + "&#64;" + emailHost +">" + contact + "</a>" + ".")
//-->
</script>

De script dient u in de BODY sectie van de webpagina te plaatsen. Bij de rode informatie vult u de link informatie in.

Het 1e gedeelte van uw e-mailadres dat voor de @ komt. Daarna het laatste gedeelte van uw e-mailadres dat na de @

komt. Vul voor het scipt de tekst in zoals u de link wilt hebben. De "." op het einde van document.write is een teken voor het einde van de zin. Wilt u dat niet dan zet u alleen ""neer. Als u alles goed hebt ingevuld krijgt u onderstaande tekst met de link te zien.

Klik op deze link als u informatie van ons wenst.

Alvast bedankt voor uw e-mail en veel succes met de Spam protectie van uw eigen e-mailadres.

Daltonstraat 168

1223 RS  Hilversum

Telf: +31 6 22225288

Web Template created with Artisteer by Fred van Waard.